fbpx

KARIERA

KARIERA

Informacje dla kandydatów do pracy w Studio Figura

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy:
Rollen Polska - Studio Figura Izabella Michalak z siedzibą w Lusówku, ul. Wiązowa 56, 62– 080 Tarnowo Podgórne (SFI), jako administrator danych, informuje Panią/Pana, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane na potrzeby zatrudnienia;

1. Dane osobowe wymienione w art. 221 Kodeksu Pracy będą przetwarzane w celu:

a. realizacji procesu rekrutacji i zatrudnienia (podstawa prawna: art. 221 Kodeksu Pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;

b. prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna art. 221 Kodeksu Pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jeżeli wyrazi Pan/Pani dobrowolną zgodę w dokumentach aplikacyjnych

2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia);

3. Podanie danych osobowych na etapie rekrutacji jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji;

4. Podanie danych na potrzeby zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem;

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych;

6. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji w dowolnym momencie bez konieczności podania przyczyny i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody. W przypadku cofnięcia zgody, dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

7. Dane przetwarzane na etapie rekrutacji nie są udostępniane innym podmiotom.

8. Dane przetwarzane w związku z zatrudnieniem mogą być udostępniane przez w/w SF następującym kategoriom podmiotów: biuro rachunkowe prowadzące obsługę kadrowo – płacową, firmy realizujące szkolenia pracowników, ZUS, Banki, Urzędy skarbowe.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

10. SFI wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest BERNADETA GRONOWSKA; adres e-mail ido@studiofigura.com.pl

11. dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji oraz zatrudnienia będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

12. dane osobowe przetwarzane w celach przyszłych rekrutacji będą przechowywane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy;

13. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

TOP