Data: sobota, 13 stycznia 2024

Regulamin Konkursu Metamorfoz 2024

Thumbnail Post Image

§1

Postanowienia ogólne

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „METAMORFOZY 2024”.

2. Zawarte w niniejszym Regulaminie wyrażenia i skróty, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, należy rozumieć w sposób
następujący:

a. Konkurs – Konkurs METAMORFOZY 2024,
b. Regulamin – Regulamin Konkursu METAMORFOZY 2024,
c. SFI – Studio Figura International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
d. Gabinet Studio Figura – licencjonowany gabinet modelowania sylwetki działający w sieci franczyzowej Studio Figura
International w oparciu o autorski koncept Studio Figura,
e. Koncept Studio Figura – autorski koncept Studio Figura International sp. z o.o. dotyczący modelowania sylwetki
obejmujący następujące elementy modelowania sylwetki:

I. plan zabiegowo-treningowy,
II. program dietetyczny,
III. program oczyszczający Go Clean Pro,
IV. suplementacja preparatami Go Slim Pro.

f. Dziennik metamorfozy – dziennik prowadzony przez Uczestnika Konkursu, w którym Uczestnik dokumentuje swoją drogę do
osiągnięcia celu w redukcji masy ciała,
g. Uczestnik – Uczestnik Konkursu METAMORFOZY 2024.

§ 2

Organizator konkursu

1. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Studio Figura International spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z
siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 26, 62-081, KRS 0000820105, NIP 7812004670, REGON 385111400.

2. Fundatorem nagrody w formie vouchera na zabiegi dla Uczestniczki, która zajmie II oraz III miejsce będzie gabinet
partnerski Studio Figura, w którym uczestniczka przeszła metamorfozę.

§ 3

Cel konkursu

1. Celem konkursu jest nagrodzenie Klientek licencjonowanych gabinetów Studio Figura za osiągnięcie
najlepszych rezultatów w redukcji swojej wagi ciała w okresie trwania Konkursu. Dodatkowym celem Konkursu jest
propagowanie zdrowego trybu życia oraz kultury dbania o sylwetkę i prawidłową wagę ciała wg konceptu Studio Figura.

2. Dodatkowym celem Konkursu jest propagowanie zdrowego trybu życia oraz kultury dbania o sylwetkę i
prawidłową
wagę ciała wg konceptu Studio Figura.

§ 4

Czas trwania konkursu

1. Konkurs trwa od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.10.2024 r.
2. Zgłoszenia Uczestników należy wysyłać począwszy od 01.02 2024 r. i przez cały okres trwania konkursu w każdym jego
momencie.
3. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń – 31.10.2024 godz. 23:59.
4. Dokumenty dosłane po terminie 31.10.2024 godz. 23:59. nie będą uwzględniane w konkursie.
§ 5

Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która:

a. jest osobą pełnoletnią;
b. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w
konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
c. jest klientką Gabinetu Studio Figura i jest prowadzona pełnym programem konceptu Studio Figura zgodnie z definicją
zawartą w § 1 ust. 2 pkt. d.;
d. rozpoczyna odchudzanie od oczyszczenia organizmu z toksyn produktem SFI – Go Clean – warunek bezwzględny;
e. posiada Indywidualną Kartę Klienta prowadzoną przez opiekuna w Gabinecie Studio Figura – wraz z opisem celu redukcji
masy ciała, obliczeniami parametrów, dawkowaniem suplementów;

2. Fakt utraty masy ciała Uczestnika musi być udokumentowany opisem w Karcie Efektów – Załącznik nr 3 do regulaminu oraz
fotografiami Uczestnika.

Fotografie muszą zostać wykonane w Gabinecie Studio Figura z potwierdzeniem daty:

I. PRZED metamorfozą (z przodu, z tyłu, z boku pełnej sylwetki, rekomendowany strój legginsy i koszulka),
II. PRZED i PO na wadze z widoczną masą ciała,
III. PO metamorfozie (z przodu, z tyłu, z boku pełnej sylwetki oraz dwie fotografie w pięknej kreacji).

Droga do redukcji powinna zostać udokumentowana poprzez dostarczenie zdjęć oraz wideo tworzonych w trakcie metamorfozy –
min. 10 zdjęć lub filmów z każdego miesiąca metamorfozy.

3. Zgłoszenia Uczestnika dokonuje licencjonowany Gabinet Studio Figura, którego klientką jest Uczestnik. Zgłoszenia
należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: metamorfozy@studiofigura.com.pl

4. Zgłoszenie Uczestnika do konkursu winno zawierać:

a. dane osobowe Uczestnika – klientki Gabinetu Studio Figura,
b. systematycznie wypełnianą Kartę Efektów Uczestnika wg Załącznika nr 3 do Regulaminu,
c. opis diety Uczestnika i sposób dawkowania suplementów,
d. podpisaną przez Uczestnika Umowę dotyczącą udziału w Konkursie METAMORFOZY 2024,
e. fotografie, o których mowa w ust. 2 powyżej,
f. dziennik metamorfozy, zawierający opis drogi Uczestnika do osiągnięcia celu redukcji masy ciała.

§ 6

Obowiązki uczestników konkursu

1. Podczas trwania Konkursu Uczestnik jest zobowiązany do:

a. prowadzenia Dziennika metamorfozy, zawierającego opis drogi Uczestnika do osiągnięcia celu redukcji masy ciała;
b. dołożenia wszelkich starań, żeby skutecznie i w sposób niezakłócony zrealizować program metamorfozy, w tym:
c. realizować program dietetyczny, zgodnie z planem żywieniowo- treningowym, opracowanym przez ekspertów Studio Figura,
d. ćwiczyć regularnie w Gabinecie Studio Figura, zgodnie z dopasowanym do jej potrzeb karnetem;
e. nagrania w Gabinecie Studio Figura, z pomocą jego właścicielki, następujących filmów:
f. filmu dokumentującego przebieg metamorfozy Uczestnika, realizowanej w Gabinecie Studio Figura,
g. filmu z opinią na temat suplementów, pochodzących z asortymentu Studio Figura International (w taki sposób, aby na
filmie widoczne były wyraźnie suplementy),
h. filmu z opinią na temat kosmetyków, pochodzących z asortymentu Studio Figura (w taki sposób, aby na filmie widoczne
były wyraźnie kosmetyki).

§ 7

Dane osobowe uczestników konkursu

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika prawdziwych danych osobowych:

a. niezbędnych do przekazania nagród (imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, danych adresowych) – wg Załącznika nr
1 do Regulaminu,
b. dokumentujących proces utraty wagi ciała (wiek, data i waga ciała początkowa, daty i wagi ciała na kolejnych etapach,
sposób suplementacji w poszczególnych etapach, informacje
dotyczące stosowanej diety, informacje dotyczące istnienia problemów zdrowotnych wpływających na proces redukcji wagi
ciała, procentowy ubytek masy ciała) – wg Załącznika nr 3 do regulaminu,
c. fotografii potwierdzających redukcję wagi ciała wykonanych w sposób określony w §5 ust.,
d. nagrań audio-video – filmów określonych w § 5 i § 6.

2. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w konkursie.

3. Uczestnik, przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie powyższych danych
przez Organizatora Konkursu.

4. Szczegółowe Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora zawarto w Załączniku nr 2 do
Regulaminu.

§ 8

Wyłonienie zwycięzców konkursu

1. Spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu metamorfoz.
2. Zwycięzcą konkursu zostanie Uczestnik, który w trakcie trwania Konkursu uzyska procentowo największą utratę masy
ciała oraz największą utratę masy
ciała w kilogramach.

3. W przypadku jeśli jedna uczestnika wygra w obu kategoriach, otrzyma jedną nagrodę. Ze względu na wygraną
w obu kategoriach wyjazd może zostać przedłużony do 14 dni w zależności od terminu wyjazdu.

[( waga początkowa – waga końcowa) / waga początkowa ] x 100%

4. Procentowa utrata masy ciała obliczana będzie wg następującego wzoru:
[( waga początkowa – waga końcowa) / waga początkowa ] x 100%

5. Zwyciężczynie konkursu metamorfoz zostaną ogłoszone na uroczystej Gali.

§ 9

Nagrody w konkursie

Miejsce Uczestniczka Właściciel/ka gabinetu Studio Figura
1 Nagroda za zajęcie I miejsca- wakacje w Zanzibella Hotel&SPA dla 2 osób oraz przygotowany przez Studio
Figura International kosze z prezentami o wartości 2 500 zł brutto,
Nagroda dla właścicielki studio, które przodowało w naborze laureatek to 50% zniżki lub 10 000 zł netto na
wybrane urządzenie.
2 Nagroda za zajęcie II miejsca- voucher na kwotę 2500 zł brutto na wykorzystanie w gabinecie Studio Figura w
którym laureatka przeszła metamorfozę. Nagroda ufundowana przez właściciela gabinetu, realizującego voucher.
Przygotowane przez Studio Figura International kosze z prezentami o wartości 2 500 zł brutto,
Nagroda dla właścicielki studio, które zajęło II miejsce w konkursie są kosmetyki i suplementy o wartości
2000 zł brutto od Studio Figura International.
3 Nagroda za zajęcie III miejsca- voucher na kwotę 1500 zł brutto na wykorzystanie w gabinecie Studio Figura w
którym laureatka przeszła metamorfozę. Nagroda ufundowana przez właściciela gabinetu, realizującego voucher.
Przygotowane przez Studio Figura International kosze z prezentami o wartości 2 500 zł brutto.
Nagroda dla właścicielki studio, które zajęło III miejsce w konkursie są kosmetyki i suplementy o wartości
1000 zł brutto od Studio Figura International.
4 Nagroda za zajęcie IV miejsca- to przygotowane przez Studio Figura International kosze z prezentami o
wartości 2 500 zł brutto,
Nagroda dla właścicielki studio, które zajęło IV miejsce w konkursie jest rabat -15% na suplementy i
kosmetyki od Studio Figura International
5 Nagroda za zajęcie V miejsca- to przygotowane przez Studio Figura International kosze z prezentami o
wartości 2 500 zł brutto,
Nagroda dla właścicielki studio, które zajęło V miejsce w konkursie jest rabat -15% na suplementy i
kosmetyki od Studio Figura International
6 Nagroda za zajęcie VI miejsca- to przygotowane przez Studio Figura International kosze z prezentami o
wartości 2 500 zł brutto,
Nagroda dla właścicielki studio, które zajęło VI miejsce w konkursie jest rabat -15% na suplementy i
kosmetyki od Studio Figura International
7 Nagroda za zajęcie VII miejsca- to przygotowane przez Studio Figura International kosze z prezentami o
wartości 2 500 zł brutto,
Nagroda dla właścicielki studio, które zajęło VII miejsce w konkursie jest rabat -15% na suplementy i
kosmetyki od Studio Figura International
8 Nagroda za zajęcie VIII miejsca- to przygotowane przez Studio Figura International kosze z prezentami o
wartości 2 500 zł brutto,
Nagroda dla właścicielki studio, które zajęło VIII miejsce w konkursie jest rabat -15% na suplementy i
kosmetyki od Studio Figura International
9 Nagroda za zajęcie IX miejsca- to przygotowane przez Studio Figura International kosze z prezentami o
wartości 2 500 zł brutto,
Nagroda dla właścicielki studio, które zajęło IX miejsce w konkursie jest rabat -15% na suplementy i
kosmetyki od Studio Figura International
10 Nagroda za zajęcie X miejsca- to przygotowane przez Studio Figura International kosze z prezentami o
wartości 2 500 zł brutto,
Nagroda dla właścicielki studio, które zajęło X miejsce w konkursie jest rabat -15% na suplementy i
kosmetyki od Studio Figura International
11 Nagroda za zajęcie XI miejsca- to przygotowane przez Studio Figura International kosze z prezentami o
wartości 2 500 zł brutto,
Nagroda dla właścicielki studio, które zajęło XI miejsce w konkursie jest rabat -15% na suplementy i
kosmetyki od Studio Figura International

§ 10

Obowiązki zwycięzcy konkursu

1. Po ogłoszeniu wyników Konkursu, Zwycięzca ma obowiązek w ciągu do 3 tygodni podać dogodny dla siebie termin
wyjazdu na wycieczkę. W przypadku nie określenia terminu, nagroda zostanie przekazana osobie z drugiego
miejsca.

2. Zwycięzca zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi zdjęć z wycieczki do celów marketingowych oraz do opisania
swojej historii i pobytu na wycieczce.

3. Ponadto Zwycięzca zobowiązuje się w miarę możliwości do utrzymania osiągniętej w trakcie Konkursu wagi ciała, tak,
aby w dniu wyjazdu na wycieczkę nie była ona znacząco wyższa niż ta, która widnieje w zgłoszeniu do Konkursu jako waga
końcowa.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. W konkursie mogą uczestniczyć klientki tylko Licencjonowanych Gabinetów Studio Figura – Partnerów Studio Figura
International (podpisane i opłacane porozumienie).

2. W konkursie nie mogą brać udziału właściciele Gabinetów Studio Figura, ani ich pracownicy.

3. W konkursie ma prawo wziąć udział każda Pani, która wykupi karnet na treningi/zabiegi w Gabinecie Studio Figura
w miesiącach trwania konkursu.

4. Nie ma wymogu, aby proces odchudzania trwał przez cały okres Konkursu – istotny jest rezultat, jaki uzyskał Uczestnik
w tym okresie.

5. Fakt utraty masy ciała musi być udokumentowany fotografiami Uczestniczki.

6. W czasie trwania Konkursu Uczestnikom nie wolno nawiązywać współpracy z innym firmami lub osobami w celu promowania
metod odchudzania, modelowania sylwetki poza konceptem Studio Figura.

7. Laureatki konkursu z miejsc od (1 (wagowo) 1 (procentowo) + 9 kolejnych miejsc) zostaną do 10.11.2024 r.
poinformowane o terminie i realizacji uroczystej Gali Metamorfoz Studio Figura. Laureatki w/w miejsc są zobowiązane
przyjechać na uroczystą galę po odbiór nagrody, jeśli nie będą uczestniczyć w Gali, informujemy iż zostaną usunięte z
danego miejsca i lista zostanie przesunięta o jedno miejsce w górę. Osoby, które zajmą miejsca od 2 do 10, lecz nie będą
uczestniczyć w gali, nagrody zostaną wysłane pocztą, ale bez numeru miejsca, będzie to nazwane miejscem dodatkowym.

8. Laureatki konkursu z miejsc od (1 (wagowo) 1 (procentowo) + 9 kolejnych miejsc) zostaną do 10.11.2024 r.
poinformowane o terminie i realizacji uroczystej Gali Metamorfoz Studio Figura. Laureatki w/w miejsc są
zobowiązane przyjechać na uroczystą galę po odbiór nagrody, jeśli nie będą uczestniczyć w Gali, informujemy iż
zostaną usunięte z danego miejsca i lista zostanie przesunięta o jedno miejsce w górę. Osoby, które zajmą miejsca
od 2 do 10, lecz nie będą uczestniczyć w gali, nagrody zostaną wysłane pocztą, ale bez numeru miejsca, będzie to
nazwane miejscem dodatkowym.