Data: środa, 10 kwietnia 2024

Regulamin konkursu Cztery pory smaku

Thumbnail Post Image

Regulamin konkursu „Cztery pory smaku”Informacje ogólne

Konkurs „Cztery pory smaku” organizowany jest przez firmę Rollen Polska Studio Figura z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, przy ul. Wiązowej 56, Lusówko.

Zabawa rozpoczyna się 10.04.2024 roku i trwa od godz. 17:00 do dnia 17.04.2024 do godz. 23:59.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na oficjalnym fanpage’u Studio Figura na platformie Facebook dnia 18.04.2024 o godz. 17:00.Zasady i nagrody

 1. Zabawa polega na udzieleniu odpowiedzi na konkursowe pytanie w formie komentarza pod postem konkursowym, umieszczonym na oficjalnym koncie Studio Figura na platformie Facebook.
 2. W konkursie wyróżniamy 3 Zwycięzców oraz 3 Nagrody. Nagrodą za zajęcie I miejsca jest zestaw czterech diet sezonowych — wiosennej, letniej, jesiennej i zimowej. Nagroda za II miejsce to zestaw kosmetyków do włosów Silky Hair zawierający szampon Silky Hair Shampoo oraz odżywkę do włosów Silky Hair Conditioner. Osoba, która zajmie III miejsce, otrzyma bawełniany plecak z logiem Studio Figura.
 3. O zwycięstwie decyduje specjalnie powołana komisja konkursowa. Kryterium oceny jest oryginalność, kreatywność oraz zgodność udzielonej odpowiedzi z tematem konkursu. Komisja dokona oceny wszystkich zgłoszeń, wybierając najciekawszą odpowiedź, która zostanie nagrodzona I miejscem. Kolejne dwa wyróżnione komentarze odpowiadają kolejno II i III miejscu.
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych. W konkursie nie mogą brać udziału konta fikcyjne. Osoby biorące udział w konkursie mogą udostępnić post, polubić i oznaczyć dodatkowych uczestników. Nie jest to jednak warunek konkursu.
 5. Uczestnikiem zabawy może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz umieściła w komentarzu pod postem konkursowym zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W konkursie mogą brać udział tylko osoby znajdujące się na terenie Polski.


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


 1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych (tj.: imię, nazwisko, nr telefonu, adres) przez Administratora, firmę Rollen Polska Studio Figura z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, przy ul. Wiązowej 56, Lusówko do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu. Administrator będzie przetwarzał dane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).
 2. Udział w ww. zabawie jest równoznaczny ze zgodą na opublikowanie Imienia i Nazwiska na Fan Page’u firmy.
 3. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. Cofnięcie zgody oznaczać jednak będzie rezygnację z udziału w konkursie. Dane osobowe Uczestniczki będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania, tj. przez okres niezbędny do realizacji konkursu. Każda uczestniczka ma prawo zrezygnować z udziału w zabawie, wysyłając stosowną informację w wiadomości prywatnej na Fan Page Studio Figura. Zgodnie z RODO Uczestnikowi przysługuje prawo do:
 4. Uzyskania potwierdzenia, czy jego dane są przetwarzane przez Administratora, a także prawo dostępu do jego danych (art. 15 RODO), sprostowania oraz uzupełnienia jego danych (art. 16 RODO), usunięcia jego danych (art. 17 RODO), żądania ograniczenia przetwarzania jego danych (art. 18 RODO), przenoszenia jego danych do innego administratora (art. 20 RODO). Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Firma Studio Figura poinformuje zwycięzców konkursu poprzez wymienienie Imienia i Nazwiska na Fan Page’u dnia 03.05.2022 r. Zabawa nie stanowi loterii promocyjnej w rozumieniu art.2 ust 1 pkt.10 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. O grach hazardowych (DZ.U z 2009r., nr 201, poz. 1540 z póżn. zm.)
 5. W ramach przeprowadzanego konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na nieograniczone czasowo przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku poprzez utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku w celach promocyjno-marketingowych Rollen Polska – Studio Figura Izabella Michalak.
 6. Rollen Polska – Studio Figura Izabella Michalak będzie przetwarzać powierzone dane osobowe w zakresie wizerunku na potrzeby działalności promocyjno-marketingowe.

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie, to w komentarzu pod postem konkursowym napisz: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Regulaminem konkursu „Cztery pory smaku”.Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 13 RODO


 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Rollen Polska – Studio Figura Izabella Michalak z siedzibą w Lusówku, ul. Wiązowa 56, 62-080 Tarnowo Podgórne, NIP 7831266218.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych należy skontaktować się z Administratorem lub wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail ido@studiofigura.com.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu działalności promocyjno-marketingowej.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do publikacji wizerunku.
 5. Przetwarzanie Pani/a danych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do jej wycofania.
 6. Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń, w związku z prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora.
 7. Ma Pan/i prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do żądania przenoszenia danych, przy czym realizacja każdego z praw będzie przysługiwała w przypadkach i na zasadach określonych w art. 15-22 RODO.
 8. Pani/a dane będą przetwarzane do czasu ustania celów promocyjnych lub wycofania zgody. W związku z obroną przed roszczeniami dane mogą być przetwarzane do czasu ich przedawnienia.
 9. Pani/a dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do tego na podstawie prawa, a także osobom zainteresowanym wydarzeniami organizowanymi przez Administratora w związku z publikacją Pani/a wizerunku.
 10. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na przetwarzanie realizowane przez Administratora.


Każdy Uczestnik konkursu, biorący w nim udział, akceptuje regulamin. Zgłoszenia dostarczone po 17.04.2024 roku po godz. 23:59 nie będą brały udziału w zabawie.


Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana, przeprowadzana, ani związana z serwisem Facebook.


Powodzenia!😊